Paviments i revestiments.

Porcel·lànics, ceràmics, terratzos, marbres, vinílics, parquet laminat natural-sintètic
encolat envernissat, tarimes interior-exterior.
Enguixat parets i sostres, falsos sostres d’escaiola-pladur-alumini-acer-PVC-fusta, altell de obra-fusta, enrajolats i aplacats ceràmics-gresite-pedres-granits-silestone-marbre-vidre planilac. Pintures interior-exterior-decorativa-esmalts-laques-paper pintat-vinil, etc.….